TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ sáu, 19/07/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Tin hoạt động ở địa phương

Sở Tư pháp đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử

Thứ bảy, 27/03/2021

Những ngày này, toàn tỉnh đang tích cực triển khai các công việc chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại: bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sở Tư pháp đã sớm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 25/01/2021, trong đó xác định việc tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện.

Chương trình “Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời”: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn mới

Thứ năm, 19/11/2020

Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của các tầng lớp nhân dân, Sở Tư pháp Ninh Bình và Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh đã phối hợp xây dựng Chuyên mục “Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời”