TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ năm, 25/07/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Liên hệ

SỞ TƯ PHÁP TỈNH NINH BÌNH

CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH

Địa chỉ: Số 17, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 02293.873975               Fax: 02293.873975

Email: sotuphap@ninhbinh.gov.vn

Website: http://sotuphap.ninhbinh.gov.vn/