TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ bảy, 25/05/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"
Tin nổi bật
Sở Tư pháp Ninh Bình làm việc với Đoàn kiểm tra của Cục Bồi thường nhà nước - Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp Ninh Bình làm việc với Đoàn kiểm tra của Cục Bồi thường nhà nước - Bộ Tư pháp

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2024

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2024

Mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp cận pháp luật và hoà giải ở cơ sở

Mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp cận pháp luật và hoà giải ở cơ sở

Tổng kết thi hành Luật Giám định Tư pháp và Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả giám định Tư pháp

Tổng kết thi hành Luật Giám định Tư pháp và Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả giám định Tư pháp

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Thượng Hoà

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Thượng Hoà

Ninh Bình cùng 28 tỉnh, thành phố có biển quyết tâm cùng cả nước đạt mục tiêu tháo gỡ “Thẻ vàng” thuỷ sản

Ninh Bình cùng 28 tỉnh, thành phố có biển quyết tâm cùng cả nước đạt mục tiêu tháo gỡ “Thẻ vàng” thuỷ sản

Hội nghị tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý trong giải quyết các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai và triển khai Quy chế phối hợp về việc thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng giữa Sở Tư pháp và Toà án nhân dân tỉnh Ninh Bình

Hội nghị tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý trong giải quyết các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai và triển khai Quy chế phối hợp về việc thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng giữa Sở Tư pháp và Toà án nhân dân tỉnh Ninh Bình