TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 28/02/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"
Tin nổi bật
Tuyên truyền, tập huấn sử dụng ứng dụng VNeID

Tuyên truyền, tập huấn sử dụng ứng dụng VNeID

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi)

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi)

Tăng cường trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương trong kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Tăng cường trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương trong kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tăng cường ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thuỷ sản qua biên giới vào Việt Nam

Tăng cường ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thuỷ sản qua biên giới vào Việt Nam

Hội nghị tổng kết công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Hội nghị tổng kết công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”