TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Chủ nhật, 03/12/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"
Tin nổi bật
Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

Phóng sự Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật hoà giải ở cơ sở

Phóng sự Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật hoà giải ở cơ sở

Tổ chức thẩm định Dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác y tế dự phòng - dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Tổ chức thẩm định Dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác y tế dự phòng - dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Tăng cường hiệu quả thẩm định văn bản quy phạm pháp luật  tại địa phương

Tăng cường hiệu quả thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương

Ninh Bình sau 10 năm thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở

Ninh Bình sau 10 năm thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở

Văn bản triển khai thi hành Luật Giá

Văn bản triển khai thi hành Luật Giá

Phát động tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Phát động tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực