TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Chủ nhật, 26/03/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"
Tin nổi bật
Ninh Bình: Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hướng về cơ sở

Ninh Bình: Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hướng về cơ sở

Quy định mới: Miễn đăng kiểm lần đầu, kéo dài chu kỳ kiểm định nhiều loại xe

Quy định mới: Miễn đăng kiểm lần đầu, kéo dài chu kỳ kiểm định nhiều loại xe

Tăng cường công tác truyền thông chính sách

Tăng cường công tác truyền thông chính sách

Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý  tại xã Phú Long, Quảng Lạc huyện Nho Quan

Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tại xã Phú Long, Quảng Lạc huyện Nho Quan

Thẩm định dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

Thẩm định dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

Đảm bảo Bộ pháp điển có chất lượng tốt nhất

Đảm bảo Bộ pháp điển có chất lượng tốt nhất

Sở Tư pháp tổ chức lấy ý kiến góp ý  dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Sở Tư pháp tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)