TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ bảy, 25/05/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính

Thứ năm, 03/11/2022

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022, ngày 29/10/2022, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp xử lý vi phạm hành chính năm 2022 cho hơn 200 đại biểu là cán bộ, công chức tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và cán bộ, công chức của 143 xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh làm nhiệm vụ tham mưu và trực tiếp thực hiện công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính (Bộ Tư pháp), Báo cáo viên pháp luật trung ương truyền đạt các chuyên đề: một số vấn đề chung về xử phạt vi phạm hành chính; những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 như: hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền xử phạt hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; các biện pháp ngăn chặn, bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính.

Hội nghị cũng đã dành thời gian để Báo cáo viên cùng các đại biểu thảo luận và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính như: còn bỏ ngỏ quy định về yếu tố lỗi và và mức độ của hành vi vi phạm hành chính; quy định về tình tiết giảm nhẹ còn chung chung, định tính; quy định về thời gian chuyển biên bản vi phạm hành chính trong trường hợp không thuộc thẩm quyền xử lý thiếu tính khả thi; quy định về "giá thị trường" để xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt còn chưa cụ thể; việc xử lý tịch thu đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ để đảm bảo thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính dễ phát sinh khiếu nại về tài sản…

Thông qua hội nghị đã giúp nâng cao năng lực, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý vi phạm hành chính của các cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tham mưu và trực tiếp thực hiện công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chínhtại các cơ quan, đơn vị, địa phương, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh./.

Thiều Thị Tú