TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ năm, 20/06/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Tập huấn tuyên truyền về công tác bầu cử

Thứ hai, 12/04/2021

Sáng ngày 12/4/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền về công tác bầu cử cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; báo cáo viên tư tưởng; cán bộ pháp chế các sở, ngành; phóng viên, biên tập viên thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo một số ngành thành viên Hội đồng phối hợp tỉnh.

Hội nghị năm nay tập trung vào 03 chuyên đề về bầu cử. Mở đầu buổi tập huấn, đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 về: các nguyên tắc bầu cử; cơ cấu, thành phần, đơn vị bầu cử; tổ chức phụ trách bầu cử; cử tri, danh sách cử tri; nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu; tuyên truyền, vận động bầu cử; xử lý vi phạm pháp luật về bầu cử...; đồng thời quán triệt, triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức.

Để chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công cuộc bầu cử, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đinh Trường Sơn - Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giới thiệu công tác tổ chức, quy trình, kết quả hiệp thương; cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử; các mốc thời gian và các bước trong quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; đồng chí Dương Xuân Hà - Phụ trách phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ hướng dẫn các nghiệp vụ cơ bản về công tác chuẩn bị, triển khai và tổ chức cuộc bầu cử, các công việc thực hiện trước, trong và sau ngày bầu cử.

     

Thông qua buổi tập huấn là dịp để các báo cáo viên, cán bộ pháp chế sở, ngành được cùng trao đổi, thảo luận, cập nhật các quy định của pháp luật về bầu cử, nắm vững kiến thức, nghiệp vụ về công tác bầu cử; từ đó, tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật về bầu cử để mọi người dân nắm chắc quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc thực hiện bầu cử; góp phần vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Phương Thảo