TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Chủ nhật, 21/04/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Tăng cường ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thuỷ sản qua biên giới vào Việt Nam

Thứ ba, 20/02/2024

https://phobiengiaoducphapluat.ninhbinh.gov.vn/public/userfiles/vbpl_m%E1%BB%9Bi/2023/%E1%BA%A3nh_tin_2024/12_cd-ttg.pdf