TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 28/02/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Thứ tư, 10/01/2024

    Để tiếp tục giữ vững an ninh, trật tự, ổn định xã hội, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh trong thời gian tới; ngày 03/01/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Công văn số 03/UBND-VP7 về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

    Theo đó UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

   - Tổ chức quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động gương mẫu chấp hành và tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, Nhân dân nơi cư trú thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia hoặc tiếp tay cho tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm; chủ động đề ra biện pháp phòng ngừa tội phạm trong trụ sở cơ quan, đơn vị phụ trách…

   - Công an tỉnh: Nắm chắc tình hình, triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp; chủ động nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan an ninh, trật tự trên từng địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề; tập trung thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 theo chỉ đạo của Bộ Công an; tăng cường công tác quản lý các loại đối tượng ở địa bàn cơ sở; tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; triển khai các kế hoạch, phương án phòng, chống cháy, nổ trong dịp tết và các lễ hội đầu xuân…
    - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên: Tiếp tục phát động, vận động thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn, khu vực quản lý; Cục Quản lý thị trường Ninh Bình, Cục Hải quan Hà Nam Ninh tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là đối với các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trong dịp lễ, tết. Phối hợp với lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

   - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội, vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư…

(Chi tiết xem tại Văn bản số 03/UBND-VP7 ngày 03 tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Kim Ngân