TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 06/07/2022 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"
Tin nổi bật
Đề xuất xây dựng Hệ thống công chứng số QG: Cần hành lang pháp lý cho chuyển đổi số lĩnh vực này

Đề xuất xây dựng Hệ thống công chứng số QG: Cần hành lang pháp lý cho chuyển đổi số lĩnh vực này

Định hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 7/2022

Định hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 7/2022

“Mỗi tuần 1 điều luật” tháng 7/2022

“Mỗi tuần 1 điều luật” tháng 7/2022

Ninh Bình: Tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính

Ninh Bình: Tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ