TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Chủ nhật, 26/03/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"
Thông tin lãnh đạo cơ quan đơn vị

I. Lãnh đạo Sở

1. Giám đốc Sở

Họ và tên: Phạm Minh Thường

Ngày, tháng, năm sinh: 20/9/1963

Quê quán: Xã Ninh Hòa - huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình

Số điện thoại: 0912383253

Hòm thư điện tử: thuongpm.tp@ninhbinh.gov.vn

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Trình độ lý luận: Cao cấp chính trị

2. Phó Giám đốc Sở

Họ và tên: Bùi Lam Sơn

Ngày, tháng, năm sinh: 17/1/1970

Quê quán: Xã Văn Phong - huyện Nho Quan - tỉnh Ninh Bình

Số điện thoại: 0904032333

Hòm thư điện tử: Sonbl.tp@ninhbinh.gov.vn

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Trình độ lý luận: Cao cấp chính trị

3. Phó Giám đốc Sở

Họ và tên: Phạm Mạnh Hùng

Ngày sinh:  03/9/1974

Quê quán: Xã Sơn Hà - huyện Nho Quan - tỉnh Ninh Bình

Số điện thoại: 0912203233

Hòm thư điện tử: hungpm.tp@ninhbinh.gov.vn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ luật

Trình độ lý luận : Cao cấp chính trị

 

II. Khối Hành chính

1. Văn phòng

Chánh Văn Phòng: Nguyễn Thị Lợi

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thu Thủy

2. Thanh Tra

Chánh Thanh Tra: Lê Văn Kiên

Phó Chánh Thanh tra: Đỗ Thị Hiên

3. Phòng Hành chính - Bổ trợ tư pháp

Trưởng phòng: Phạm Ngọc Sơn

Phó Trưởng phòng: Bùi Thanh Vân

4. Phòng Văn bản - Quản lý xử lý vi phạm hành chính

Trưởng phòng: Phạm Thị Hoa Mai

Phó Trưởng phòng: Thiều Thị Tú

5. Phòng Phổ biến - Giáo dục pháp luật

Trưởng phòng: Trịnh Thị Hằng Nga 

Phó Trưởng phòng: Đinh Thị Trung

III. Các đơn vị sự nghiệp

1. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình

Giám đốc TT: Bùi Thị Thanh Tâm

Phó Giám đốc TT: Ngô Thị Lý

Phó Giám đốc TT: Phạm Duy Hưng

2. Trung  tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình

Giám đốc TT: Lã Khắc Khánh

Phó Giám đốc: Hà Thị Khánh Linh

3. Phòng Công chứng Số 1

Phó Trưởng phòng phụ trách phòng: Đặng Xuân Trường

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Phương Hoa