TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Chủ nhật, 26/03/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"
Video giải trí

Tiểu phẩm: Cả nhà chống dịch (nhà hát chèo Ninh Bình)

Video tư liệu

Phổ biến các quy định của pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên

Sở Tư pháp triển khai nhiệm vụ năm 2023

Tăng cường tiếp cận pháp luật cho người dân

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Sơ kết 5 năm thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý

Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật

Tập huấn đảm bảo về bình đẳng giới

Kinh doanh và pháp luật: Thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

Triển khai ứng dụng công dân số trong phổ biến, giáo dục pháp luật