TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Chủ nhật, 24/10/2021 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Tin tức - Sự kiện

Chương trình “Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời”: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn mới

Thứ năm, 19/11/2020

Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của các tầng lớp nhân dân, Sở Tư pháp Ninh Bình và Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh đã phối hợp xây dựng Chuyên mục “Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời”