TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ năm, 20/06/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Tiện tay

Thứ năm, 29/10/2020

Chủ tọa phiên tòa: Bị cáo đã chém một nhát vào lưng bị hại, người ta đã ngã rồi, sao bị cáo còn chém thêm hai nhát nữa?

Bị cáo: Thưa Chủ tọa, tôi không chủ ý đâu. Tiện tay thì chém thôi ạ!

H.P

Các tin khác