TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ năm, 20/06/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Sự thật và giả dối

Thứ năm, 10/12/2020

- Đố cậu biết sự thật là gì?

-  Sự thật là việc không muốn nói ra, nhưng vì nó thật nên buộc lòng phải nói ra.

- Vậy giả dối là gì?

- Dễ ợt! Đó là những điều muốn nói ra, nhưng vì không phải thật, nên buộc lòng phải nói.

- !!!

H.P

Các tin khác