TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ năm, 20/06/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Đúng và không đúng

Thứ năm, 29/10/2020

Cán bộ hòa giải:Anh thừa nhận là có đánh vợ, nhưng anh đánh nhiều hay đánh ít?

Chồng: Tôi có đánh nhưng đánh ít.

Cán bộ hòa giải: Chồng chị nói thế có đúng không?

Vợ: Vừa đúng vừa không đúng.

Cán bộ hòa giải: Sao lạ vậy?

Vợ: Đúng là anh ta đánh tôi ít. Nhưng đánh trận nào ra trận ấy

H.P

Các tin khác