TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 28/02/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn tỉnh năm 2024 và các năm tiếp theo

Thứ sáu, 19/01/2024

Thực hiện Công điện số 1412/VPCP-CN ngày 25/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo, ngày 16/01/2024 UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 34/UBND-VP3. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số nội dung:

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tiết kiệm điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CTT-TTg ngày 08/6/2023 và các văn bản của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 31/8/2023, Văn bản số: 85/UBND-VP3 ngày 14/3/2023, Văn bản số 278/UBNDVP3 ngày 12/6/2023, Văn bản số 590/UBND-VP3 ngày 14/11/2023 về sử dụng tiết kiệm và đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình xây dựng phương án, kịch bản ứng phó khi nguồn điện không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng, báo cáo UBND tỉnh theo quy định, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch cung cấp điện năm 2024, Kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình chuẩn bị đầy đủ nguồn than và cơ sở hạ tầng tiếp nhận than đáp ứng yêu cầu theo quy định, đảm bảo khối lượng nhiên liệu đủ theo định mức và theo nhu cầu huy động phát điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia và tăng cường công tác kiểm tra, củng cố thiết bị, tuyệt đối không để xảy ra sự cố do nguyên nhân chủ quan trong những tháng cao điểm mùa khô năm 2024.

(Chi tiết xem tại Văn bản số 34/UBND-VP3 ngày 16 tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh)

Kim Ngân