TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ bảy, 25/05/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Các hoạt động kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 trên địa bàn tỉnh

Thứ sáu, 11/08/2023

   Ngày 09/8/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 595/UBND-VP6 tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tích cực chỉ đạo công tác tuyên truyền kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023) gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, Báo Ninh Bình, UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền với các hình thức phong phú, sinh động nhằm giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc trên cơ sở khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9.

   Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân để chào mừng các ngày kỷ niệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

   Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch; bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, kiểm soát chất lượng của các đơn vị cung ứng dịch vụ phục vụ khách du lịch theo thẩm quyền.

   Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự; đẩy mạnh các hoạt động tuần tra, kiểm soát, xây dựng các phương án, biện pháp về tổ chức, điều tiết giao thông trong những ngày nghỉ lễ, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông; xử lí nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

   UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 02/9; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, doanh trại lực lượng vũ trang và hộ gia đình trên địa bàn treo cờ Tổ quốc trang trọng trong các ngày lễ theo quy định.

   Chi tiết Công văn số 595/UBND-VP6 xem tại đây./.

P.T