TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ năm, 20/06/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Ninh Bình: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Nho Quan

Thứ hai, 22/04/2024

      Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 15/11/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025; từ ngày 09 đến ngày 16/4/2024, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Nho Quan tổ chức 10 Hội nghị tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hơn 900 đại biểu là cán bộ Công chức Tư pháp - Hộ tịch, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại các thôn thuộc các xã trên địa bàn huyện Nho Quan, gồm: xã Thạch Bình (thôn Đồi Dài, Đồi Bồ, Lạc Bình 1), Phú Sơn (thôn 4, thôn 5), Cúc Phương (thôn Nga 2, Nga 3, Đồng Tâm, Đồng Bót), Kỳ Phú (thôn Bản Cả, Bản Xăm, Bản Sau, Bản Sạng), Yên Quang (thôn Phú Yên, Yên Bình), Văn Phương (thôn Bồng Lai, Xuân Viên), Phú Long (thôn 1, thôn 2), Quảng Lạc (thôn Đồng Bài, Quảng Thành, Quảng Cư, Đồng Bông), riêng xã Xích Thổ tổ chức 02 hội nghị tại thôn Hồng Quang và thôn Đức Thành.

     Tại các hội nghị, Báo cáo viên pháp luật của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình và Phòng Tư pháp huyện Nho Quan đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; các chính sách đối với người đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; những điểm mới và nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2024. Đồng thời, Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước đã thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí, giải đáp trực tiếp các vướng mắc của người dân xảy ra trong cuộc sống hàng ngày liên quan đến các lĩnh vực: Dân sự, đất đai, chế độ chính sách, Hôn nhân và gia đình,… Tiến hành cấp phát miễn phí hơn 900 bản cẩm nang trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số và miền núi, móc khoá in thông tin địa chỉ của Trung tâm và người thuộc diện được TGPL.

   Thông qua các buổi tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý đã giúp cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nâng cao hiểu biết pháp luật, từ đó có thể tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp mình; góp phần thực hiện tốt các chính sách, nhất là chính sách trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình./.

                                                                                                                                                                                       Ninh Thị Hà

Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Ninh Bình

Các tin khác