TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ bảy, 25/05/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Ninh Bình: Hội nghị tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện Gia Viễn và Yên Khánh

Thứ sáu, 26/04/2024

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-STP ngày 31/01/2024 của Sở Tư pháp Ninh Bình về việc triển khai thực chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024; từ ngày 16/4/2024 đến ngày 23/4/2024, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội Người khuyết tật huyện Gia Viễn và Chi hội Người khuyết tật thị trấn Yên Ninh huyện Yên Khánh tổ chức 06 Hội nghị tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật với gần 260 đại biểu tham dự là: Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật huyện Gia Viễn, Chi hội trưởng Chi hội Người khuyết tật huyện Yên Khánh, đại diện Lãnh đạo, các Trợ giúp viên, chuyên viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND, Bí thư, trưởng các thôn, xóm và hội viên Hội Người khuyết tật đang sinh sống trên địa bàn các xã: Gia Trấn, Gia Xuân, Gia Thanh, Gia Thắng, Gia Trung thuộc huyện Gia Viễn và thị trấn Yên Ninh thuộc huyện Yên Khánh.

Các đại biểu đã được nghe các Báo cáo viên pháp luật của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh truyền đạt một số nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Luật Người khuyết tật năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người khuyết tật trong các lĩnh vực như: y tế, giáo dục và đào tạo, lao động, việc làm, bảo trợ xã hội... Đồng thời, các Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm đã tư vấn, giải đáp trực tiếp cho gần 40 lượt hội viên Hội người khuyết tật về các vướng mắc pháp luật liên quan đến các lĩnh vực như dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình, chế độ chính sách ưu đãi….; cấp phát miễn phí tờ gấp pháp luật về quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính trong lĩnh vực pháp luật hình sự, pháp luật dân sự; cung cấp thông tin, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm và số điện thoại của các Trợ giúp viên pháp lý để liên hệ khi có nhu câu cần được tư vấn pháp luật hoặc yêu cầu được bảo vệ, bào chữa trong các vụ việc.

Thông qua hội nghị tuyên truyền và trợ giúp pháp lý đã giúp người khuyết tật trên địa bàn nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật nói chung và hiểu rõ hơn những chế độ, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến người khuyết tật nói riêng, từ đó có thể tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật./.

 

Vân Anh

Trung tâm TGPL Nhà nước Ninh Bình

Các tin khác