TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ năm, 20/06/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Sở Tư pháp Ninh Bình làm việc với Đoàn kiểm tra của Cục Bồi thường nhà nước - Bộ Tư pháp

Thứ sáu, 24/05/2024

Ngày 16/5/2024, tại trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình, Đoàn kiểm tra của Cục Bồi thường nhà nước - Bộ Tư pháp do đồng chí Trần Việt Hưng, Phó Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Tư pháp và các Sở, Ngành có liên quan về tình hình thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Việt, Phó Giám đốc Sở Tư pháp và đại diện lãnh đạo các Sở, Ngành có liên quan.

Tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Việt, Phó Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo kết quả công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/4/2024); trong đó, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh, cũng như trong công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan. Công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành ngày càng quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, đã tác động tích cực đến việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trong quá trình thi hành công vụ. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện và đơn vị có liên quan đã có sự phối hợp ngày càng chặt chẽ trong việc tổ chức triển khai và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước tại cơ quan, đơn vị. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức về mối quan hệ bình đẳng, trên cơ sở pháp luật giữa cán bộ, công chức, viên chức, người thi hành công vụ và công dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay.

Giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/4/2024, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không nhận được văn bản yêu cầu bồi thường do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra thiệt hại cho tổ chức, cá nhân trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án. Vì vậy, các cơ quan chức năng không phải giải quyết vụ việc bồi thường nào và không có cá nhân nào phải thực hiện trách nhiệm hoàn trả.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Trần Việt Hưng, Phó Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước - Bộ Tư pháp đánh giá cao kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong thời gian qua; đồng thời, đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới; đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan; tăng cường công tác phối hợp với Sở Tư pháp nhằm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác bồi thường nhà nước tại địa phương; tăng cường dự báo tình hình yêu cầu bồi thường và kịp thời cung cấp thông tin đến tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu bồi thường.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Văn Việt tiếp thu những ý kiến của Phó Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước - Bộ Tư pháp; trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt hơn nữa công tác bồi thường nhà nước tại địa phương./.

                                                                                      Thu Hoài