TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ năm, 20/06/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về pháp luật về định danh, xác thực điện tử, dịch vụ công trực tuyến và Luật Căn cước phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024

Thứ sáu, 07/06/2024

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06). Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 75/KH-TCTĐA06 ngày 13/5/2024 tổ chức các “Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về định danh, xác thực điện tử, dịch vụ công trực tuyến và Luật Căn cước phục vụ chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024” (Cuộc thi trực tuyến).  

Cuộc thi được tổ chức trên ứng dụng VNeID và Cuộc thi trên website “timhieuphapluat.ninhbinh.gov.vn”.

Các cuộc thi được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tại Kế hoạch đã nêu rõ trách nhiệm thực hiện đối với:

Cuộc thi trên Ứng dụng VNeID (do Cục C06 – Bộ Công an chủ trì tổ chức và chấm giải): Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn, UBND huyện, thành phố, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh phát động tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi trên website “timhieuphapluat.ninhbinh.gov.vn”: Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 của UBND tỉnh là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Cuộc thi, có nhiệm vụ:
Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, triển khai thực hiện Kế hoạch; Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi trên website “timhieuphapluat.ninhbinh.gov.vn”.

Các sở, ngành và UBND huyện, thành phố: Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị và nhân dân tại địa phương mình hưởng ứng, tham gia Cuộc thi; phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi theo đề nghị của cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi.

Thực hiện  nhiệm vụ được giao, ngày 27/5/2024, Tổ công tác Đề án số 06 tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1277/QĐ-TCTĐA06 về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến. Trên cơ sở đó, Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến ban hành Thể lệ Cuộc thi số 1275/TL-BTC.

Theo đó, đối tượng tham gia cuộc thi là công dân Việt Nam và người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi).

Cuộc thi tập trung vào các nội dung: Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06); quy định của pháp luật về định danh điện tử theo Nghị đinh số 59/2022/NĐ-CP ngày 5/9/2022 của Chính phủ ban hành quy định về định danh và xác thực điện tử; quy định về dịch vụ công trực tuyến theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng; các quy định của pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 27/11/2023 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.

Cuộc thi diễn ra dưới hình thức trắc nghiệm (công dân đăng nhập đường link website và thực hiện trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung thi). Đề thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu 01 điểm. Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn với thời gian tối đa 40 phút. Phần thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động, kết quả phần thi được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành bài thi gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm và thời gian hoàn thành phần thi.

 Mỗi người dự thi chỉ được đăng ký duy nhất 1 tài khoản dự thi bằng tiếng Việt có dấu bảo đảm thông tin chính xác theo Giấy khai sinh hoặc theo căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.

Thời gian tham dự cuộc thi từ ngày 01/6/2024 đến hết ngày 31/7/2024. Trong quá trình thi, người dự thi được tham gia thi trắc nghiệm tối đa 05 lần và hệ thống sẽ ghi nhận kết quả của lần thi có điểm số cao nhất và thời gian làm bài ngắn nhất để làm kết quả xét giải. Hết thời gian theo quy định, hệ thống tự động kết thúc bài thi của thí sinh

Về cơ cấu giải thưởng: Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao 03 giải nhất, 05 giải nhì, 15 giải ba và 20 giải khuyến khích cho các cá nhân đạt kết quả cao nhất. Các cá nhân đạt giải thưởng được trao giấy chứng nhận Cuộc thi và tiền thưởng: Giải Nhất: 6.000.000đ; Giải Nhì: 3.000.000đ; Giải Ba: 2.000.000đ; Giải Khuyến Khích: 1.000.000đ. Lễ Tổng kết và trao giải: Tháng 8/2024

Các Cuộc thi nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân về ý nghĩa của việc triển khai Đề án 06 đến các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và người dân hiểu và nhận thức rõ mục tiêu tổng thể của Đề án 06 là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử, ứng dụng VNeID...trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến, Luật Căn cước từ đó tạo đồng thuận để người dân tích cực tham gia, sử dụng ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến trong các giao dịch hàng ngày. Nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến, Luật Căn cước của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết xem tại Văn bản đính kèm: