TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ bảy, 25/05/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"
Video tư liệu

Phát huy hiệu quả từ những tủ sách pháp luật

Hội thi Hoà giải viên giỏi tỉnh Ninh Bình năm 2023

Tập huấn kiến thức kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách

Đẩy mạnh giáo dục pháp luật trong trường học

Phổ biến các quy định của pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên

Sở Tư pháp triển khai nhiệm vụ năm 2023

Tăng cường tiếp cận pháp luật cho người dân

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Sơ kết 5 năm thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý

Video giải trí

Tiểu phẩm: Cả nhà chống dịch (nhà hát chèo Ninh Bình)