TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ năm, 23/05/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Định hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 8/2023

Thứ tư, 02/08/2023

     Để thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong khối, ngày 31/7/2023, Ban Tuyên giáo và Dân vận, Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Công văn số 98-CV/BTG&DV về việc định hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 8/2023.

       Các nội dung định hướng tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

     1. Tập trung tuyên truyền, thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XV; nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả kỳ họp giữa năm 2023 của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước.

     2. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung triển khai, thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”; đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

      3. Tuyên truyền các sự kiện, các ngày kỷ niệm trong tháng 8/2023….

      4. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, công tác phòng chống lụt, bão, chủ động kịp thời ứng phó với thiên tai; phòng chống dịch, bệnh Covid 19, dịch bệnh mùa hè trên người và gia súc, gia cầm; công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông; công tác chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024.

       (Chi tiết xem tại: Công văn số 98-CV/BTG&DV ngày 31/7/2023 của Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Tài liệu tuyên truyền đăng trong Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ số ra tháng 8/2023 và trang Thông tin điện tử Đảng bộ Khối).

Kim Ngân