TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 28/02/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

Thứ sáu, 19/01/2024

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo Hướng dẫn số 57-HD/BTGTU về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ngày 15/01/2024, Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp đã ban hành Hướng dẫn số 31-HD/ĐUK hướng dẫn công tác tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất trong các cấp uỷ, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức, trách nhiệm và hành động trước tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, ô nhiễm môi trường…

Công tác tuyên truyền cần được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, liên tục có trọng tâm, trọng điểm; hình thức tuyên truyền trên trang thông tin điện tử,intenet, mạng xã hội (Fecebook, zalo, Youtube, Tiktok…); thông qua các hội nghị sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, các buổi toạ đàm, hội thảo và xây dựng các khẩu hiệu, pano tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phù hợp với thực tiễn bảo đảm thiết thực, hiệu quả…

(Chi tiết xem tại Hướng dẫn số 31-HD/ĐUK ngày 15 tháng 01 năm 2024 của Đảng uỷ khối cơ quan và doanh nghiệp)

Kim Ngân