TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Chủ nhật, 21/07/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Ninh Bình: Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Thứ sáu, 30/09/2022

Ngày 29/9/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Đồng chí Trần Song Tùng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị; cùng dự có đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ phổ biến - giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), lãnh đạo Sở Tư pháp, lãnh đạo các ngành thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thành phố và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Có thể khẳng định trong 10 năm qua việc quán triệt, thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đã được các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, bằng nhiều hình thức linh hoạt, đa dạng, đồng thời đảm bảo nội dung tuyên truyền phong phú, thiết thực, bám sát nhu cầu thực tế của người dân, cụ thể như: Toàn tỉnh đã thực hiện được hơn 48.386 hội nghị trực tiếp, chuyên đề hoặc lồng ghép, phổ biến pháp luật kết hợp với trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật; Sở Tư pháp đã trang bị 5.644 cuốn sách pháp luật cấp phát cho các Tổ hòa giải; 26.270 cuốn sách cấp phát cho Tủ sách pháp luật cơ sở; phát hành 28.900 cuốn Bản tin Tư pháp, 491.794 tờ rơi, tờ gấp; phổ biến pháp luật trên báo, đài truyền hình, truyền thanh các cấp; tuyên truyền bằng hình thức cổ động trực quan, các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn thực hiện chăng treo 47.535 băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, chạy khẩu hiệu trên hệ thống bảng chữ điện tử và màn hình Led… Với những kết quả đã đạt được sau 10 năm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh đã làm thay đổi nhận thức của cấp ủy, chính quyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

   

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các tham luận về các nội dung: Tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong việc thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thực trạng và giải pháp phổ biến giáo dục cho người lao động trong các loại hình doanh nghiệp; các hoạt động hưởng ứng, lan toả tinh thần Ngày Pháp luật Việt Nam; phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật… Ngoài ra các đại biểu đã cùng thảo luận, chia sẻ những cách hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời phân tích rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện để rút kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng chí khẳng định: 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật đã đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực thi pháp luật trong các cơ quan và xã hội, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Trong thời gian tới đồng chí đề nghị các ngành thành viên Hội đồng phối hợp các cấp tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật Phổ biến, Giáo dục pháp luật, Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư; Kết luận số 80-KT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, coi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương phải triển khai thường xuyên, liên tục có trọng tâm, trọng điểm gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thay mặt Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, đồng chí Phạm Minh Thường, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh xin được tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí và chân thành cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối kết hợp chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị đã góp phần thực hiện tốt Luật Phổ biến, Giáo dục pháp luật trong thời gian qua. Đồng thời, phát huy thành tích đã đạt được và những bài học kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, Giáo dục pháp luật để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

   

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định tặng bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân, Giám đốc Sở Tư pháp đã tặng Giấy khen cho 07 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

   

T.H