TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ năm, 25/07/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Ninh Bình: Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hướng về cơ sở

Thứ năm, 23/03/2023

Từ ngày 14/3 đến ngày 22/3/2023, Sở Tư pháp đã tổ chức 06 hội nghị tại cơ sở cho gần 800 đại biểu là cán bộ, công chức cấp xã, tuyên truyền viên, hoà giải viên và Nhân dân trên địa bàn các xã Thạch Bình, Phú Sơn, Lạc Vân, Đức Long, Văn Phong của huyện Nho Quan.

   

Tại hội nghị các báo cáo viên đã thực hiện truyền đạt một số nội dung về Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, kỹ năng hoà giải ở cơ sở, một số quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hội nghị cũng đã dành phần lớn thời gian để các hoà giải viên thảo luận, hỏi đáp theo các tình huống pháp lý báo cáo viên đưa ra cũng như chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các hoạt động hoà giải ở cơ sở.

   

Việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hướng về cơ sở đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh cũng như góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương.

Theo Kế hoạch trong tháng 3/2023 Sở Tư pháp sẽ tiếp tục tổ chức các Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Gia Viễn, huyện Hoa Lư và thành phố Ninh Bình nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Phương Thảo