TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ năm, 25/07/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND huyện Hoa Lư, UBND xã Ninh Vân

Thứ sáu, 16/09/2022

Từ ngày 13-15/9, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã làm việc với Sở Giáo dục và Đạo tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND huyện Hoa Lư, UBND xã Ninh Vân về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 8 tháng đầu năm 2022.

Đoàn Kiểm tra do đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên Hội đồng phối hợp làm phó trưởng đoàn, tham gia thành viên Đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Mặt trận tổ quốc tỉnh, Sở Tài chính, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, phòng Phổ biến – Giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp.

Tại các buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Hoa Lư; UBND xã Ninh Vân làm rõ một số nội dung như: công tác chỉ đạo, triển khai, các nội dung, hình thức PBGDPL, tác động hiệu quả công tác PBGDPL đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên, hòa giải viên; công tác PBGDPL đối với nhóm đối tượng đặc thù, PBGDPL trong nhà trường. Công tác quản lý, khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác PBGDPL. Những thuận lợi, khó khăn, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL...

   

Bên cạnh những kết quả đạt được, các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã thẳng thắn trao đổi về những tồn tại trong công tác PBGDPL của cơ quan, đơn vị, địa phương; trên cơ sở đó đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường kiểm tra đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL; quan tâm đến nguồn lực công tác PBGDPL; tăng cường PBGDPL ở những điểm nóng về vi phạm pháp luật; kết hợp giữa PBGDPL với xử lý vi phạm. Tích cực chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể trong công tác PBGDPL. Tổ chức truyền thông dự thảo chính sách pháp luật từ sớm, từ xa, ngay từ khi lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” góp phần nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, chính sách, tăng cường công khai, minh bạch, tạo đồng thuận xã hội cũng như ý thức tôn trọng, tuân theo pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành và Nhân dân. Nâng cao chất lượng hoạt động hòa giải ở cơ sở gắn với công tác PBGDPL. Quan tâm đến việc xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phục vụ cho công tác xây dựng nông thôn mới. Đổi mới hình thức, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu công tác PBGDPL phù hợp với diễn biễn tình hình mới…

Đối với những kiến nghị, đề xuất của cơ quan, đơn vị, địa phương, Đoàn cũng đã tiếp thu, ghi nhận để trình các cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời gian tới./.

Đinh Trung