TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ bảy, 25/05/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp

Thứ sáu, 10/05/2024

“Xác định rừng là tài nguyên, nguồn lực to lớn của đất nước; là tư liệu sản xuất quan trọng, có khả năng tái tạo, yếu tố quan trọng của môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước, quốc phòng, an ninh; là không gian sinh tồn, lưu giữ các giá trị văn hoá, gắn với đời sống, sinh hoạt của các cộng đồng dân cư nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số. Bảo vệ, phát triển rừng vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”. Những năm qua, Lực lượng Kiểm lâm Ninh Bình luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, trong đó trọng tâm là: “Đổi mới, đa dạng hoá, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, hướng đến thay đổi nhận thức, hành vi, thói quen trong tiêu dùng, sản xuất, sinh hoạt góp phần cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững”.

Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy rừng

Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực thi pháp luật về lâm nghiệp, kiểm lâm đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và tuân thủ pháp luật về lâm nghiệp trong bối cảnh các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp thời gian qua thường xuyên được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. Để “Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp” ngay từ đầu năm 2024, Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật, Kế hoạch truyền thông chính sách giai đoạn 2024-2025 và triển khai thực hiện tới các phòng, đơn vị trực thuộc Chi cục. Các hình thức tuyên truyền được triển khai linh động, phù hợp với đặc điểm tình hình từng đơn vị và từng thời điểm do đối tượng tiếp nhận rất đa dạng như tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền lưu động, ký cam kết, kết hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với kiểm tra xử lý vi phạm, viết bài tuyên truyền, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trên mục “Tủ sách pháp luật” của Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giải đáp kiến nghị của người dân qua số điện thoại đường dây nóng 0817.855.002.

Tập huấn công tác theo dõi cập nhật diễn biến tài nguyên rừng cho chủ rừng nhóm I, II

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp, từ đầu năm 2024 đến nay Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Ninh Bình, Báo Ninh Bình xây dựng nhiều tin, bài phát sóng trong chương trình Thời sự tối và trong các Mục, chuyên mục như “Chính sách và cuộc sống”, “Những vấn đề cử tri quan tâm về công tác bảo vệ rừng, phòng, chống, chữa cháy rừng. Các đơn vị trực thuộc Chi cục tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp tới đông đảo quần chúng nhân dân sinh sống gần rừng như: Hạt Kiểm lâm liên huyện Hoa Lư - Gia Viễn tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy rừng cho lực lượng dân phòng và tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tại các thôn có rừng trên địa bàn huyện Gia Viễn. Hạt Kiểm lâm Nho Quan tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác theo dõi cập nhật diễn biến tài nguyên rừng cho chủ rừng nhóm I, II; tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo vệ chim hoang dã, di cư tới các tổ chức, cá nhân có liên quan. Hạt Kiểm lâm Tam Điệp tiến hành sửa, sơn, viết lại biển tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng; các phòng chuyên môn đăng tải nhiều video, bài viết trên Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cũng trong 4 tháng đầu năm 2024, Chi cục Kiểm lâm đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý 6 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp với tổng số tiền thu nộp ngân sách là 33.090.000 đồng.

Tuyên truyền các quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về

buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã giúp nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân về công tác bảo vệ rừng góp phần quản lý bảo vệ tốt hiện trạng rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; thực hiện tốt công tác phòng cháy rừng trong thời điểm nắng nóng gay gắt diễn biến phức tạp vào tháng 4, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy rừng trong thời gian diễn ra Lễ Kỷ niệm 1100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và Lễ hội Hoa Lư năm 2024, Kỷ niệm 10 năm Quần thể Danh thắng Tràng An được UNESSCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (2014-2024); giảm số vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp từ 10 vụ xuống còn 6 vụ cùng thời kỳ so với năm trước; tiếp nhận và bàn giao cứu hộ 06 cá thể động vật rừng do cá nhân tự nguyện giao nộp.

Tuyên truyền các quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về

buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Trong thời gian tới Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp để người dân hiểu được giá trị, ý nghĩa của việc bảo vệ, phát triển rừng; từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trọng việc quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng, chống, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao.

 

Lê Thị Cúc

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Chi Cục kiểm lâm tỉnh Ninh Bình