TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Sở Tư pháp Ninh Bình đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Thứ sáu, 15/01/2021

Sáng ngày 14/01/2021, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021, tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch Tư pháp và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Tới dự có các đồng chí: Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Cao Sơn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở Tư pháp, Lãnh đạo các phòng, trung tâm, công chức, viên chức người lao động thuộc Sở; Lãnh đạo, chuyên viên phòng Tư pháp các huyện, thành phố; đại diện cơ quan Tư pháp, pháp chế các sở, ngành; lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Các đại biểu đã được nghe đồng chí Bùi Lam Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác tư pháp năm 2020, định hướng giai đoạn 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 và 07 ý kiến phát biểu tham luận nhằm bổ sung, làm rõ Báo cáo. Có thể nói năm 2020 là năm có nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và hậu quả nặng nề của thiên tai, ngành Tư pháp Ninh Bình đã xác định cần phải tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ đề ra theo hướng rút gọn thời gian nhưng vẫn đảm bảo được các nội dung và mục đích cần đạt được. Sở đã tích cực tham mưu UBND tỉnh về công tác hoàn thiện thể chế, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), quản lý nhà nước đối với những lĩnh vực của Ngành. Sở đã tham gia ý kiến vào 169 dự thảo văn bản; thẩm định 125 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện 3.655 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp với 187.806 lượt người tham dự; tổ chức 12 Cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 72.375 lượt người tham dự...Công tác hòa giải ở cơ sở đã khẳng định vai trò tích cực trong xây dựng sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giảm thiểu sự tranh chấp dân sự, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 1689 tổ hòa giải với 9804 hòa giải viên, trong đó 178 người có trình độ chuyên môn Luật. 

Bên cạnh đó, công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp được quan tâm chỉ đạo, cấp phiếu lý lịch tư pháp đã kịp thời hơn. Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo được giải quyết đảm bảo về thời gian theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Trong năm 2020, ngành Tư pháp đã thực hiện 296 vụ việc trợ giúp pháp lý và đã hoàn thành 233 vụ việc.

Công tác tư pháp cơ sở được tham mưu tích cực triển khai nhiệm vụ kịp thời, hiệu quả, giải quyết kịp thời các nhu cầu về hộ tịch và chứng thực của công dân đảm bảo đúng trình tự thủ tục, thời gian theo quy định, UBND cấp huyện, cấp xã đăng ký khai sinh cho 16.784 trường hợp (27 trường hợp có yếu tố nước ngoài); đăng ký khai sinh lại cho 5.373 trường hợp; khai tử 4.754 trường hợp (trong đó có 01 trường hợp có yếu tố nước ngoài); đăng ký kết hôn 4.371 đôi (trong đó có 22 đôi có yếu tố nước ngoài). Phòng Tư pháp cấp huyện thực hiện chứng thực 7.959 bản sao, chứng thực chữ ký, giao dịch hợp đồng 614 việc. UBND cấp xã thực hiện chứng thực 482.240 bản sao, chứng thực chữ ký, giao dịch hợp đồng 40.185 việc.

Đối với công tác thi hành Luật Lý lịch tư pháp, sau 10 năm thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Tư pháp đã từng bước thực hiện việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, nguồn thông tin lý lịch tư pháp từ các cơ quan tố tụng và các cơ quan liên quan đã được khai thông, việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân có nhu cầu ngày càng  dễ dàng, thuận tiện hơn, do đó góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp tại địa phương. Hiện Sở Tư pháp đã có cơ sở dữ liệu với 9.824 bản lý lịch tư pháp. Công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp đã thực hiện đúng chủ trương cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo đúng thời hạn quy định...

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã ghi nhận những đóng góp tích cực của ngành Tư pháp Ninh Bình trong thời gian qua đối với công tác tư pháp. Đồng chí đề nghị thời gian tới, ngành Tư pháp Ninh Bình phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục xác định công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở, thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thực hiện tốt công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ và sử dụng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại địa phương theo quy định của pháp luật. Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt quy định của pháp luật về các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, nhất là các hoạt động công chứng, luật sư, bán đấu giá. Tăng cường lắng nghe ý kiến của nhân dân; tổ chức tiếp công dân, không để xảy ra khiếu kiện phức tạp, vượt cấp, phục vụ tốt Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII...

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Sở Tư pháp Ninh Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Cũng tại Đại hội đồng chí Bùi Lam Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã phát động phong trào thi đua Ngành Tư pháp Ninh Bình năm 2021 với mục tiêu quyết tâm thực hiện có hiệu quả các hoạt động chuyên môn trên từng lĩnh vực. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Sở Tư pháp tặng Bằng khen, Cờ thi đua, Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp, Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và trong triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2020.

Nguyễn Sinh