TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Sở Tư pháp đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử

Thứ bảy, 27/03/2021

Những ngày này, toàn tỉnh đang tích cực triển khai các công việc chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại: bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sở Tư pháp đã sớm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 25/01/2021, trong đó xác định việc tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện.

Sở Tư pháp đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử

Cán bộ phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp nghiên cứu các nội dung, quy định của pháp luật

để thực hiện công tác tuyên truyền về bầu cử.

Sở cũng đã tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện. Đồng thời, ban hành kế hoạch tuyên truyền để chỉ đạo toàn ngành tập trung cao cho công tác tuyên truyền bầu cử. 

Tại cơ quan Sở Tư pháp, phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật đã xây dựng chuyên mục "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử" trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh do Sở Tư pháp quản lý tại địa chỉ: http://phobiengiaoducphapluat.ninhbinh.gov.vn/ và Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp (https://sotuphap.ninhbinh.gov.vn/) nhằm đăng tải kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về bầu cử. 

Cập nhật, đăng tải kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương và các quy định của pháp luật về bầu cử hoặc các vấn đề cần định hướng dư luận xã hội; các tài liệu tuyên truyền pháp luật về bầu cử trên Trang thông tin điện tử. Tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bầu cử cho các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ pháp chế sở, ngành, hoàn thành trước ngày 20/3.

Sở cũng đã hoàn thành việc biên soạn, cấp phát đề cương tuyên truyền pháp luật về Bầu cử cho đội ngũ tuyên truyền viên. Biên tập, cấp phát Đề cương tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Đồng thời, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Nội Vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn và các huyện, thành phố căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể, nhất là tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bầu cử và văn bản liên quan tại các huyện, thành phố và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng tuyên truyền đến các đối tượng là đoàn viên, thanh niên, học sinh lần đầu tham gia bầu cử và người dân ở vùng núi, ven biển, vùng điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp đã phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình xây dựng chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về bầu cử. Chỉ đạo phòng Tư pháp các huyện, thành phố tăng cường tiếp sóng, tiếp âm phổ biến pháp luật về bầu cử trên Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã. Tiếp nhận tài liệu tuyên truyền do Ủy ban bầu cử tỉnh cấp phát; thực hiện căng treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền về bầu cử tại trụ sở cơ quan, đơn vị…

Hiện nay, Sở tư pháp đang đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" do Bộ Tư pháp tổ chức trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp nhằm vận động, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tham gia dự thi.

Thông qua cuộc thi khuyến khích, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao hiểu biết về pháp luật cho người dân, góp phần tích cực động viên, khuyến khích các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng và tham gia bầu cử. 

Chỉ còn gần 2 tháng nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 sẽ diễn ra. Để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về pháp luật bầu cử  đã và đang được ngành Tư pháp  thực hiện bằng nhiều hình thức nhằm đóng góp tích cực vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh. 

                                                                                    Trích nguồn: Baoninhbinh.gov.vn