TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV: Thảo luận trực tuyến về một số dự án luật

Thứ tư, 27/10/2021

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, ngày 26/10, các đại biểu tiến hành thảo luận bằng hình thức trực tuyến về một số dự án Luật: Cảnh sát cơ động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV: Thảo luận trực tuyến về một số dự án luật

Các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình họp trực tuyến tại điểm cầu Ninh Bình.

Trong phiên họp buổi sáng, các đại biểu tập trung thảo luận về dự án Luật Cảnh sát cơ động. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình tham dự thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Ninh Bình. Cùng dự có lãnh đạo Công an tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh.

Tại phiên thảo luận, đã có 26 đại biểu phát biểu ý kiến, 7 đại biểu tham gia tranh luận. Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất với sự cần thiết việc xây dựng dự án Luật Cảnh sát cơ động nhằm luật hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đảm bảo phù hợp với tính chất đặc thù của Cảnh sát cơ động và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; bảo đảm tuân thủ quy định của Hiến pháp năm 2013; thống nhất với các quy định của pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động; giải quyết một số vấn đề bất cập của Pháp lệnh Cảnh sát cơ động. 

Trong phiên thảo luận, các đại biểu cũng tập trung phát biểu tham luận về một số quy định liên quan đến sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; huy động người, phương tiện, thiết bị; phạm vi hoạt động của các đơn vị của cảnh sát cơ động và các lực lượng khác; quy định tuyển chọn công dân vào lực lượng Cảnh sát cơ động...

Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV Thảo luận trực tuyến về một số dự án luật

Các đại biểu dự phiên họp trực tuyến chiều ngày 26/10.

*Buổi chiều, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình tham dự thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Ninh Bình. Cùng dự có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa và Thể thao.

Qua thảo luận, đa số các đại biểu thống nhất với sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về sở hữu trí tuệ; khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Các đại biểu tập cũng tập trung thảo luận về một số quy định như: quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp; chính sách của Nhà nước về sở hữu trí tuệ…

Trích nguồn: https://baoninhbinh.org.vn/