TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Kiểm tra công tác hộ tịch tại UBND xã Ninh An, huyện Hoa Lư

Thứ hai, 29/11/2021

Thực hiện Quyết định số 139/QĐ-STP ngày 04/12/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp về phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021, Quyết định số 07/QĐ-TTr ngày 15/11/2021 của Chánh Thanh tra Sở, ngày 26/11/2021 Đoàn kiểm tra do ông Lê Văn Kiên, Chánh Thanh tra Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại UBND xã Ninh An, huyện Hoa Lư thời gian từ ngày 01/01/2021 đến 30/9/2021.

Qua kiểm tra cho thấy công tác đăng ký, quản lý hộ tịch đã được UBND xã Ninh An quan tâm; các sự kiện hộ tịch phát sinh đã được đăng ký, quản lý, thời gian thực hiện đảm bảo nhanh chóng; UBND xã đã triển khai thực hiện sử dụng phần mềm đăng ký hộ tịch đồng bộ để giải quyết các việc hộ tịch thường xuyên, ổn định; tài liệu liên quan đến việc đăng ký hộ tịch được lưu trữ, bảo quản tại trụ sở UBND xã; sổ sách hộ tịch được lập theo đúng quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BTP. Tuy nhiên công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại UBND xã Ninh An vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: công chức tư pháp hộ tịch thường xuyên thay đổi, việc ghi chép sổ sách hộ tịch chưa theo quy định, một số hồ sơ về đăng ký hộ tịch chưa đảm bảo…

Tại buổi kiểm tra ông Lê Văn Kiên, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp đã ghi nhận những ưu điểm trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trong thời gian qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và yêu cầu UBND xã Ninh An rút kinh nghiệm và khắc phục sửa chữa, đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND xã Ninh An quan tâm hơn nữa đến công chức làm công tác hộ tịch, tạo điều kiện để công chức tư pháp hộ tịch tham gia đầy đủ các buổi tập huấn nghiệp vụ do phòng Tư pháp huyện Hoa Lư và Sở Tư pháp tổ chức để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

Đỗ Hiên