TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ ba, 30/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Huyện Yên Mô: tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thứ năm, 15/10/2020

Hưởng ứng thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020 trên địa bàn huyện Yên Mô, sáng 14/10/2020, Phòng Tư pháp phối hợp với Thanh tra huyện tổ chức hội nghị chuyên đề pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 300 đại biểu là Trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện, các đơn vị sự nghiệp của huyện; Trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Công chức Văn phòng HĐND và UBND, tuyên truyền viên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Đ/c Tiến sỹ Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Thanh tra Chính phủ truyền đạt

các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Hội nghị

Các đại biểu đã được Tiến sỹ Đinh Văn MinhVụ trưởng Vụ pháp chế, Thanh tra Chính phủ truyền đạt 04 chuyên đề về Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tổ chức hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân; khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính; khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; tiếp công dân; giải quyết tố cáo; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo.

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thông qua Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện đã nắm bắt được các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, qua đó, nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mìn,h góp phần tích cực đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay.

Nguyễn Văn Mạnh