TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai các văn bản của BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Thứ tư, 27/10/2021

Sáng 26/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai một số văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai các văn bản của BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh.

Dự hội nghị ở điểm cầu cấp tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn; lãnh đạo sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội cấp tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; Bí thư, Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng Ban: Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; Chủ tịch LĐLĐ các huyện, thành phố; các đồng chí báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên cấp tỉnh.

Hội nghị được kết nối ở 154 điểm cầu từ tỉnh đến cơ sở với trên 8.100 đại biểu tham dự. 

Tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt, triển khai Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01- HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. 

Hội nghị trực tuyến học tập quán triệt triển khai các văn bản của BCH Trung ương Đảng Bộ Chính trị Ban Bí thư

Đồng chí Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy  quán triệt, triển khai Quy định số 24-QĐ/TW;

Hướng dẫn số 01- HD/TW.

Với kết cấu gồm 35 mục, cơ bản kế thừa nội dung còn phù hợp của Quy định số 29- QĐ/TW, Quy định số 24- QĐ/TW có bổ sung, sửa đổi một số nội dung quan trọng về: tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng; quyền của đảng viên; giới thiệu và kết nạp người vào Đảng; về trường hợp kết nạp và công nhận đảng viên chính thức sai quy định; về phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên và thủ tục chuyển sinh hoạt đảng; việc đề cử và bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên; lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy; về sinh hoạt định kỳ của Đảng bộ cơ sở, chi bộ; về tổ chức đảng Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố; cơ quan đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong Công an nhân dân; về tiêu chuẩn, đối tượng tặng Huy hiệu Đảng… 

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Văn Tuất cũng quán triệt Kết luận số 14- KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, hết lòng, hết sức vì nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ; quan tâm hỗ trợ nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ triển khai thực hiện; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện thí điểm các đề xuất đổi mới, sáng tạo; xử lý nghiêm việc lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước… 

Tiếp đó, đồng chí Tô Văn Từ, TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy quán triệt những điểm mới tại Quy định số 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. 

Hội nghị trực tuyến học tập quán triệt triển khai các văn bản của BCH Trung ương Đảng Bộ Chính trị Ban Bí thư

Đồng chí Tô Văn Từ, TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy quán triệt những điểm mới tại Quy định số 22-QĐ/TW 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Quy định gồm 7 chương, 36 điều, trong đó bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và phù hợp với thực tiễn hiện nay. Trong đó đáng chú ý là một số điểm mới trong Quy định số 22 về: Tên gọi của Quy định, bố cục, nguyên tắc trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; về khái niệm kiểm tra, giám sát, quyền và trách nhiệm của đối tượng kiểm tra, giám sát; về công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng; công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp; về thi hành kỷ luật Đảng; giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên và về khiếu nại kỷ luật Đảng.  

Quy định cũng chỉ rõ công tác kiểm tra, giám sát phải kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên ngay từ khi còn mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng. Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng và đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, không có ngoại lệ.  

Trong chương trình hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Việt Anh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Hội nghị trực tuyến học tập quán triệt triển khai các văn bản của BCH Trung ương Đảng Bộ Chính trị Ban Bí thư

Đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW.

Trên cơ sở đánh giá tình hình, nguyên nhân, những đóng góp, thành tựu, kết quả đạt được của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong hơn 90 năm qua, Nghị quyết nêu rõ các quan điểm, mục tiêu và 6 nhóm giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu nhằm xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02- NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch số 36-KH/TU, ngày 30/8/2021. Kế hoạch xác định mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể. Đồng thời đề ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp về: Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động; tập trung phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới; xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội với công đoàn. 

Hội nghị trực tuyến học tập quán triệt triển khai các văn bản của BCH Trung ương Đảng Bộ Chính trị Ban Bí thư

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo nhanh kết quả

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). 

Trong đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm: về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và mục tiêu, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự toán ngân sách năm 2022 và chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; quan điểm, chủ trương phòng chống dịch trong thời gian tới; về báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; về Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định: Các văn bản của Trung ương được quán triệt lần này hết sức quan trọng và thiết thực. Do đó, đồng chí đề nghị cấp ủy các cấp có trách nhiệm phổ biến tới các chi bộ, nghiêm túc tổ chức thực hiện nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trong đó quan tâm đến các vấn đề cơ bản, cốt lõi, những điểm mới của các văn bản. 

Quá trình triển khai thực hiện phải bám sát các Quy định, Hướng dẫn, Kết luận, Nghị quyết của Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động theo yêu cầu, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện. 

MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tùy theo chức năng nhiệm vụ tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên. Đồng chí lưu ý trong xây dựng kế hoạch thực hiện các văn bản trên cần cụ thể hóa trong điều kiện của tỉnh, của cơ quan, đơn vị, ngành, lĩnh vực…qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.  

Đồng chí cũng đề nghị trên cơ sở các quy định, Hướng dẫn của Trung ương, đặc biệt là về thi hành Điều lệ Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, các cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy đảm bảo phù hợp để tổ chức thực hiện có hiệu quả, hoàn thành trước tháng 12/2021.

Về một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, cần tập trung làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; Rà soát các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết tâm phấn đấu đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 ở mức cao nhất, tạo tiền đề trong năm đầu của nhiệm kỳ 2020-2025. 

Chú trọng công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và toàn bộ hệ thống chính trị. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chất lượng, hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Ninh Bình.

Trong điều kiện tập trung cho công tác phòng, chống dịch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình của Tỉnh ủy hiệu quả theo hướng chặt chẽ, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị. 

Trích nguồn: https://baoninhbinh.org.vn/