TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Hội nghị chuyên đề về Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Thứ tư, 26/08/2020

Nhằm nâng cao nhận thức về hiểu biết pháp luật cũng như nâng cao tinh thần cảnh giác trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay trong đoàn viên, thanh niên. Sáng 25/8/2020, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Chi đoàn thanh niên Sở Tư pháp phối hợp với Hội Luật gia và Huyện đoàn Nho Quan tổ chức hội nghị phổ biến, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm cho gần 140 đại biểu gồm Ban Thường vụ đoàn các xã, thị trấn và Bí thư Đoàn khối trường học và cơ quan hành chính sự nghiệp - lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã được đồng chí Hà Quang Văn, Chủ tịch Hội luật gia huyện Nho Quan giới thiệu một số nội dung về Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm tập trung vào quy định về chính sách của nhà nước về phòng bệnh truyền nhiễm, trách nhiệm thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, các biện pháp phòng chống dịch cũng như các điều kiện bảo đảm để phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Ngoài ra, tại Hội nghị Chi đoàn Sở Tư pháp đã tiến hành cấp phát tờ gấp về một số kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư; một số nội dung cơ bản của Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tiến hành tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho 12 trường hợp về các lĩnh vực như hôn nhân gia đình, dân sự, hình sự…

Hội nghị cũng đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền  về việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay phòng dịch Covid-19 khi tham dự hội nghị.

Hà Phương Thảo