TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Chuẩn bị tổ chức tổng kết Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử

Thứ năm, 06/05/2021

Chiều nay (05/5), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã có buổi làm việc với các đơn vị về việc báo cáo tình hình tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân”.

Theo Kế hoạch số 609/KH-BTP ngày 08/3/2021 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”, Cuộc thi được tổ chức trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ 0h00 ngày 01/4/2021 và kết thúc lúc 24h ngày 30/4/2021. Cuộc thi đã thu hút được 801.678 lượt người dự thi và 643.688 người tham dự trên toàn quốc. Trong đó, 10 tỉnh có số lượt người thi và số người tham dự nhiều nhất xếptheo thứ tự là: Thành phố Hà Nội, Bắc Giang, Nghệ An, Ninh Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Lào Cai, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Tuyên Quang.
Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã báo cáo nội dung các hoạt động triển khai trong thời gian tới, như: phương án tổ chức tổng kết Cuộc thi bằng hình thức phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp; việc xây dựng phóng sự, báo cáo tổng kết cuộc thi; tham mưu việc xét giải và thực hiện các thủ tục khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi…

 


Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã cho ý kiến chỉ đạo liên quan đến nội dung các hoạt động nêu trên; đồng thời, Thứ trưởng đề nghị Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và Cục Công nghệ thông tin sớm hoàn thiện việc xây dựng báo cáo đầy đủ để thống nhất lấy ý kiến Văn phòng Quốc hội về tổng thể các vấn đề liên quan đến Cuộc thi, trong đó đưa ra phương án tổng kết Cuộc thi. Theo đó, thông tin và kết quả Cuộc thi cần có đánh giá, phân tích đầy đủ các số liệu Cuộc thi, đảm bảo mục đích Cuộc thi là nhằm lan tỏa tinh thần về cuộc bầu cử; đánh giá về số lượng người tham dự cuộc thi, số lượt người dự thi, số người và số lượt trả lời đúng; lập danh sách những người đạt giải… Thứ trưởng cũng đã cho định hướng về một số phương án tổ chức tổng kết Cuộc thi và nhấn mạnh đến việc đáp ứng yêu cầu đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

Trích nguồn: https://moj.gov.vn/