TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

Thứ sáu, 17/02/2023

Sáng ngày 16/02/2023, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm (Nghị định 99). Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình, đồng chí Phạm Minh Thường - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị; cùng dự có Lãnh đạo các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố; đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh và một số tổ chức tín dụng; đại diện các cơ quan: Cục THADS tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Công an tỉnh, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh, Hội Công chứng viên, một số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp triển khai chuyên đề của Bộ Tư pháp về một số nội dung mới, cơ bản của Nghị định 99 và công tác triển khai thi hành Nghị định 99. Nghị định 99 gồm 5 chương và 58 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2023 thay thế Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm (Nghị định 102). So với Nghị định 102, Nghị định 99 bổ sung mới 12 điều, bãi bỏ 9 điều, kế thừa theo hướng sửa đổi nội dung và kỹ thuật văn bản của 61 điều; bên cạnh đó, bổ sung Phụ lục về các biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm...

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan đăng ký biện pháp bảo đảm, cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định tại Nghị định 99; tăng cường công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm; tiếp tục nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về vai trò của hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm, đảm bảo thực hiện đúng quy định của Nghị định, qua đó bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan./.

Thu Hoài