TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Chủ nhật, 26/03/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Thông báo dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp

Thứ tư, 26/08/2020

Nội dung đang được cập nhật