TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 22/05/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thứ ba, 28/06/2022

Ngày 16/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 721/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16/6/2022.

Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa 88 thủ tục hành chính, trong đó cấp Trung ương có 35 TTHC, cấp tỉnh có 43 TTHC, cấp huyện có 3 TTHC thuộc các lĩnh vực sau:

  1. Lĩnh vực đất đai
  2. Lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, địa chất
  3. Lĩnh vực tài nguyên nước
  4. Lĩnh vực khí tượng thủy văn
  5. Lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo
  6. Lĩnh vực đa dạng sinh học

File đính kèm: Quyết định số 721/QĐ-TTg./.

Hồng Vi