TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Chủ nhật, 26/05/2024 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Giảm 37 khoản phí, lệ phí đến hết ngày 30/6/2022

Thứ sáu, 25/02/2022

Ngày 24/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, Thông tư quy định 37 khoản phí, lệ phí được giảm với mức giảm từ 10-50% so với quy định hiện hành. Nhiều khoản phí, lệ phí được giảm đến 50% mức phí quy định trước đó như:

- Lệ phí cấp Căn cước công dân;

- Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng;

- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân;

- Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch;

- Phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản;

- Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp;

- Phí trong chăn nuôi;

- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y;

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng;

- Phí trình báo đường thủy nội địa…

Thông tư số 120/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022. Kể từ ngày 01/7/2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại thông tư này thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Ngoài mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Thông tư số 120/2021/TT-BTC, các nội dung về: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; tổ chức thu phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; các trường hợp miễn, không phải nộp phí, lệ phí; kê khai, nộp phí, lệ phí; mức thu các khoản phí, lệ phí; quản lý, sử dụng phí, lệ phí; chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí và các nội dung khác liên quan không quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc, Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

T.H