TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023

Thứ hai, 12/12/2022

Để đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 phục vụ nhân dân đón Tết, vui Xuân an toàn, bảo đảm sức khỏe, Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 109/KH-BCĐ ngày 08/12/2022 triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, với mục tiêu cụ thể như sau: Hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023. Huy động tối đa các kênh truyền thông phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP cũng như các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm đến người dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành từ tỉnh đến huyện, xã tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và Lễ hội có yếu tố nguy cơ cao.

Kế hoạch đã quy định các hoạt động triển khai:

- Về hoạt động truyền thông:

+ Phổ biến Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023.

+ Huy động các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tham gia truyền thông về bảo đảm ATTP cho nhà quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo pháp luật, quản lý ATTP tại nơi diễn ra Lễ hội; quản lý thực phẩm theo đặc thù địa phương; kịp thời công khai các trường hợp vi phạm quy định ATTP, đồng thời phổ biến đến cơ sở, cá nhân, các địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn cho cộng đồng.

+ Huy động mọi nguồn lực, mọi hình thức, phương tiện, truyền thông thích hợp để phổ biến các quy định về ATTP, kiến thức về ATTP; huy động toàn xã hội tham gia phòng ngừa, đấu tranh với việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng; phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, kịp thời cảnh báo nguy cơ mất ATTP trước, trong và sau Tết, cũng như mùa Lễ hội Xuân 2023.

 + Nội dung tuyên truyền: tập trung tuyên truyền nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành về ATTP; làm rõ vai trò, trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp, của người quản lý, của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong việc bảo đảm chất lượng ATTP theo quy định hiện hành; tuyên truyền phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, nhất là ngộ độc rượu, nấm độc ...; các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm an toàn trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội.

- Hoạt động kiểm tra liên ngành

+ Tại tuyến tỉnh: Tổ chức 03 đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP tiến hành kiểm tra tại 08 huyện, thành phố. Trong đó: Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chủ trì tiến hành kiểm tra tại huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn và TP. Tam Điệp. Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 do Thanh tra Sở Công thương chủ trì tiến hành kiểm tra tại huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn và huyện Hoa Lư. Đoàn kiểm tra liên ngành số 3 do Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chủ trì kiểm tra tại thành phố Ninh Bình và huyện Yên Mô.

+ Tại các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn: tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành tuyến huyện, tuyến xã.

- Hoạt động kiểm tra chuyên ngành

+ Các ngành: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương tổ chức các Đoàn kiểm tra chuyên ngành về ATTP tiến hành kiểm tra tại cơ sở thực phẩm theo phân cấp quản lý.

+ Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh đề nghị các ngành: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương phối hợp chặt chẽ để tránh chồng chéo về đối tượng thanh tra, kiểm tra.

+ Đề nghị Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về ATTP, báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh.

Thời gian thực hiện: Từ 15/12/2022 đến hết 12/3/2023 và được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.

Xem chi tiết Kế hoạch 109/KH-BCĐ ngày 08/12/2022 tại đây./.

H.P.T