TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Tích cực hướng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"

Thứ bảy, 10/04/2021

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức từ 0h00 ngày 01/4/2021 đến 24h00 ngày 30/4/2021 tại địa chỉ: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn/

Qua 01 tuần dự thi (tính đến 8giờ 00 ngày 08/4/2021), cả nước có hơn 133.000 lượt người tham dự Cuộc thi. Đây là dấu hiệu tích cực cho sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm và ý thức chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật về bầu cử của cán bộ, Nhân dân cả nước.

Để khuyến khích, động viên các cá nhân tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi, căn cứ nguồn kinh phí thu hút từ xã hội hóa Ban Tổ chức đã quyết định điều chỉnh mức giải thưởng của Cuộc thi với Giải thưởng cao nhất lên đến 20.000.000 đồng.

Hãy tham gia thi theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Cuộc thi sau đây: