TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ ba, 30/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Thứ tư, 30/09/2020

Sáng ngày 29/9/2020 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; cán bộ pháp chế thuộc các sở, ngành; trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Việt, Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và chủ trì Hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Việt, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị

 

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe Tiến sĩ Lê Vệ Quốc Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp phổ biến, quán triệt tinh thần, nội dung cơ bản của Kết luận số 80 ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; dự thảo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Kết luận số 80; văn bản số 2680 ngày 21/8/2020 của Tỉnh ủy Ninh Bình về việc thực hiện Kết luận số 80; định hướng trọng tâm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới; Thạc sĩ Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp giới thiệu về kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới đặc biệt là kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến và kỹ năng phổ biến pháp luật cho đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.... Đồng thời, chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

 

Tiến sĩ Lê Vệ Quốc Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp

trao đổi với học viên tại Hội nghị

 

Thông qua Hội nghị tập huấn, các báo cáo viên đã được cập nhật các văn bản pháp luật mới, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, tạo sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là dịp để các báo cáo viên, cán bộ pháp chế sở, ngành được cùng trao đổi, thảo luận giải đáp những vướng mắc, những khó khăn hạn chế trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật từ thực tế địa phương. Từ đó, tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo cơ quan đơn vị tổ chức có hiệu quả các hoạt động phổ biến pháp luật tại đơn vị, địa phương mình.

 

Thạc sĩ Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp

truyền đạt các nội dung tại Hội nghị

 

Phương Thảo