TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ ba, 30/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Sôi nổi Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử

Thứ năm, 29/04/2021

Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" do Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức từ ngày 01/4/2021 đến ngày 30/4/2021, Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Hội đồng phối hợp tỉnh) đã tham mưu Hội đồng phối hợp tỉnh ban hành Kế hoạch số 61/KH-HĐPH triển khai Cuộc thi trên địa bàn tỉnh; triển khai phát động Cuộc thi tới các các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 08/08 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Sôi nổi Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử

Lễ phát động Cuộc thi tại Trường THPT Yên Mô A.

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật lần này nằm trong chuỗi các hoạt động truyên truyền pháp luật về bầu cử. Nội dung dự thi là các quy định Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan; một số quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Để tham gia dự thi, người dự thi có thể truy cập và thi trực tiếp tại địa chỉ website: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn hoặc truy cập Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình; Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp Ninh Bình hoặc Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo Điện tử Đại biểu nhân dân và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử.

Xác định đây là một hình thức tuyên truyền có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và thực hiện pháp luật về bầu cử; góp phần bảo đảm cuộc bầu cử dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân; Ngay sau khi Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tỉnh tổ chức lễ phát động cuộc thi trên địa bàn tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã có văn bản hướng dẫn, hưởng ứng cuộc thi và quán triệt, triển khai, vận động, khuyến khích, tạo điều kiện để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. 

Theo thông tin từ Sở Tư pháp, đến ngày đến ngày 26/4 tỉnh Ninh Bình đã vươn lên đứng thứ 4 toàn quốc về số người tham dự Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" với 4.249 lượt dự thi và 3.478 người dự thi. Nhiều địa phương, đơn vị hưởng ứng sôi nổi cuộc thi, điển hình là ngành Giáo dục đã phát động cuộc thi tại 100% các trường THPT, nhiều trường có tỷ lệ giáo viên và học sinh tham gia dự thi cao. 

Tại Trường THPT Yên Mô A, ngay sau khi Cuộc thi được phát động, Ban Giám hiệu nhà trường đã ban hành kế hoạch phát động, triển khai Cuộc thi trong toàn trường và xác định kết quả tổ chức triển khai Cuộc thi là tiêu chí thi đua đánh giá xếp loại đối với giáo viên và học sinh trong năm 2021. Nhà trường phấn đấu đến thời điểm kết thúc cuộc thi có 100% cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh tham gia. 

Một trong những điểm nhấn, cách làm sáng tạo của thày và trò Trường THPT Yên Mô A là đưa việc hưởng ứng triển khai Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" là một chuyên đề cấp trường học kỳ 2, môn Giáo dục công dân năm học 2020-2021.

Chuyên đề nhằm tạo cơ hội để học sinh được tìm hiểu sâu sắc hơn các kiến thức về quyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đã được tiếp cận trong các bài học của môn GDCD lớp 11 và GDCD lớp 12, nâng cao hiểu biết pháp luật về bầu cử và mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, sự quyết tâm cao của các cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, hy vọng những ngày cuối của cuộc thi tiếp tục thu hút được đông đảo hơn nữa số người tham gia, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về bầu cử cũng như  ý thức cho mỗi công dân về quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa…bảo đảm cuộc bầu cử dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Trích nguồn: https://baoninhbinh.org.vn/