TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ bảy, 23/10/2021 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp sẽ hỗ trợ trên 300 tỷ đồng cho người lao động và người sử dụng lao động

Thứ ba, 05/10/2021

Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN, BHXH tỉnh Ninh Bình đã khẩn trương tổ chức họp trực tuyến với BHXH các huyện, thành phố trên địa bàn để bàn các giải pháp nhanh chóng hỗ trợ cho các đối tượng này.

Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp sẽ hỗ trợ trên 300 tỷ đồng cho người lao động và người sử dụng lao động

Điểm cầu hội nghị trực tuyến tại BHXH tỉnh

Theo đó đối tượng được nhận hỗ trợ là NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm người đang làm việc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân; NLĐ đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do Ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) và NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

Mức hỗ trợ một lần cho NLĐ được căn cứ theo thời gian đóng BHTN của người lao động và được chia theo 6 mức, từ 1,8 - 3,3 triệu đồng. Người SDLĐ được giảm mức đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống 0% vào trong thời gian 12 tháng (từ 1/10/2021 đến 30/9/2022).

Đến ngày 4/10, BHXH tỉnh Ninh Bình đã cơ bản hoàn thành xong cơ sở dữ liệu để lập danh sách NLĐ tham gia BHTN gửi đến các doanh nghiệp và người lao động rà soát lần cuối trước khi ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ và chuyển tiền qua tài khoản cho NLĐ. Đồng thời thành lập xong Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Thông qua khai thác cơ sở dữ liệu đang quản lý, tại Ninh Bình, ước tính tổng số tiền giảm bảo hiểm thất nghiệp cho người SDLĐ từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022 là hơn 55 tỷ đồng, số tiền hỗ trợ cho NLĐ tham gia bảo hiểm thất nghiệp thuộc đối tượng hưởng là trên 265 tỷ đồng.

Đây là chính sách thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc hỗ trợ trực tiếp, chia sẻ khó khăn đối với NLĐ và người SDLĐ tham gia BHTN trong bối cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19

Trích nguồn: https://baoninhbinh.org.vn/