TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Phổ biến pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường và trợ giúp pháp lý tại xã Ninh Khang

Thứ ba, 19/04/2022

Ngày 15/4/2022, UBND huyện Hoa Lư phối hợp với Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Ninh Khang cho trên 250 đại biểu là cán bộ, công chức xã, hội viên các hội đoàn thể và người dân trên địa bàn.

    

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp giới thiệu về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

    

Cũng tại Hội nghị báo cáo viên pháp luật của Hội Luật gia tỉnh đã giới thiệu các quy định của pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ môi trường như: Chủ thể trong công tác Bảo vệ môi trường; vai trò của cộng đồng dân cư trong công tác Bảo vệ môi trường; trách nhiệm của UBND các cấp trong công tác Bảo vệ môi trường; trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong công tác vận động cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân thực hiện công tác Bảo vệ môi trường...

Bên cạnh đó, các Trợ giúp viên của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã tiến hành tư vấn, trợ giúp pháp lý cho trên 50 trường hợp có nhu cầu trợ giúp về lĩnh vực đất đai, dân sự giúp người dân hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật về dân sự, đất đai.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã, góp phần xây dựng thói quen sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật trên địa bàn./.

                                                               Đức Nam - Phòng Tư pháp Hoa Lư