TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử tại xã Yên Nhân

Thứ năm, 15/04/2021

Ngày 14/4/2021, Phòng Tư pháp huyện Yên Mô phối hợp với Sở Tư pháp, UBND xã Yên Nhân tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cho hơn 100 đại biểu là các tuyên truyền viên, hòa giải viên và nhân dân trên địa bàn xã Yên Nhân. Đồng chí Phạm Thị Hoa Mai - Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp trực tiếp truyền đạt tại Hội nghị; cùng dự có đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Trưởng phòng Tư pháp huyện Yên Mô, đồng chí Lại Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Nhân.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; các quy định của pháp luật về bầu cử, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, tập trung vào các nguyên tắc bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử; các quy định của pháp luật  về khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm pháp luật về bầu cử...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lại Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Nhân nhấn mạnh công tác tuyên truyền góp phần rất quan trọng vào thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Qua công tác tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này là nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân./.

T.H