TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Ninh Bình: Vươn lên thứ 6 toàn quốc về số lượt và số người tham dự Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"

Thứ ba, 20/04/2021

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng ngày càng sôi nổi của các tầng lớp Nhân dân trên cả nước, theo thống kê của Ban Tổ chức Cuộc thi, tính đến 8h00 ngày 19/4/2021, cả nước có 426.137 lượt dự thi và 347.440 người dự thi.

Theo đó, tỉnh Ninh Bình, đã vươn lên thứ 6 toàn quốc với 13.425 lượt dự thi và 10.516 người dự thi.

    

   

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, sự quyết tâm cao độ của các cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, hy vọng Ninh Bình sẽ tiếp tục thu hút được đông đảo hơn nữa số người tham gia dự thi, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về bầu cử cũng như  ý thức cho mỗi công dân về quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa…bảo đảm cuộc bầu cử dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.

T.H