TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Ninh Bình: triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng từ 5 tuổi đến 12 tuổi

Thứ tư, 20/04/2022

Ngày 18/4/2022 của Sở Y tế Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 44/KH-SYT triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng từ 5 tuổi đến 12 tuổi trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Kế hoạch đề ra một số nội dung sau:

1. Đối tượng triển khai

Toàn bộ đối tượng là học sinh thuộc các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong độ tuổi từ đủ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng là trẻ em từ đủ 5 đến dưới 12 tuổi không đi học trên địa bàn tỉnh chưa được tiêm vắc xin (mốc thời gian tỉnh độ tuổi: trẻ sinh trước ngày 01/5/2017).

2. Địa điểm tiêm chủng

- Điểm tiêm chủng lưu động do UBND các huyện, thành phố, Phòng Giáo dục các huyện, thành phố thành lập tiêm cho đối tượng trẻ học tại các trường tiểu học và THCS

- Điểm tiêm cố định tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn cho các đối tượng trẻ 5 tuổi và đối tượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi không đi học.

- Điểm tiêm cố định tại Bệnh viện/Trung tâm y tế các huyện, thành phố cho các đối tượng hoãn tiêm có chỉ định tiêm tại các cơ sở y tế.

3. Thời gian tiêm chủng

- Đợt I: 9.700 liều vắc xin Moderna triển khai tiêm cho đối tượng học sinh thuộc cấp THCS (học sinh lớp 6 dưới 12 tuổi và trẻ ngoài cộng đồng). Trong trường hợp còn dư vắc xin, đề nghị UBND các huyện, thành phố tổ chức tiêm cho các đối tượng thuộc độ tuổi thấp hơn (học sinh lớp 5) theo quy định của Bộ Y tế. Hoàn thành trước ngày 23/4/2022.

- Đối với các học sinh đã đủ 12 tuổi chưa được tiêm vắc xin tại các trường học (đang theo học lớp 6, lớp 7) đề nghị lập danh sách riêng và tiêm bằng vắc xin Pfizer (0,3 ml/liều) đã được cấp theo Công văn số 1035/SYT-NVY ngày 17/4/2022.

4. Hình thức triển khai

- Triển khai chiến dịch tiêm đồng loạt tại các điểm tiêm chủng trong toàn tỉnh theo thứ tự sau:

+ Triển khai tiêm chủng lưu động tại các trường cho học sinh khối lớp 6 của các trường THCS.

+ Triển khai tiêm chủng lưu động tại các trường Tiểu học theo lứa tuổi từ cao đến thấp (tiêm trước cho lứa tuổi từ 11 tuổi và hạ dần độ tuổi) theo tiến độ cung ứng vắc xin và tỉnh hình dịch của tỉnh.

Tổ chức điểm lưu động tại các Trung tâm bảo trợ xã hội cho đối tượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đang sống tại Trung tâm bảo trợ xã hội.

+ Triển khai tiêm tại điểm tiêm cố định (Trạm Y tế tuyến xã) cho các trẻ 5 tuổi đang học tại trường Mầm non công lập và tư nhân; trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi không theo học tại các cơ sở giáo dục và tiêm vét cho các trẻ chưa được tiêm trong đợt trước đó.

- Tuỳ theo số lượng vắc xin được phân bổ từng đợt, Trung tâm Y tế các huyện thành lập các đoàn tiêm chủng lưu động để triển khai tiêm cho các đối tượng tại các địa điểm tiêm do UBND các huyện thành lập.

- Thực hiện tiêm chủng theo đúng quy định và tỉnh hình diễn biến thực tế, đảm bảo an toàn cho đối tượng được tiêm; bố trí đầy đủ phương tiện, trang thiết bị và điều kiện liên quan khác phục vụ tiêm và theo dõi, chăm sóc sức khoẻ sau tiêm.

- Đảm bảo quy định về phòng, chống Covid-19 tại điểm tiêm chủng.

File đính kèm: Kế hoạch số 44/KH-SYT

Đ.T