TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ ba, 30/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Ninh Bình: Tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật

Thứ năm, 07/07/2022

Ngày 06/7/2022, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp trực tiếp truyền đạt tại hội nghị; cùng hơn 200 đại biểu là lãnh đạo Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh; phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ; lãnh đạo, chuyên viên phòng Phổ biến - Giáo dục pháp luật, Phòng Tư pháp và các cán bộ công chức Tư pháp- Hộ tịch xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

   

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp tập huấn những nội dung của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg; hướng dẫn các tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Để nắm rõ hơn các quy định của pháp luật về chuẩn tiếp cận pháp luật, tạo không khí sôi nổi, tích cực thảo luận, tăng cường sự tương tác, trao đổi giữa báo cáo viên và đại biểu tham dự thông qua việc tổ chức các trò chơi với chủ đề: so sánh những điểm mới giữa Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 619/QĐ-TTg; quy trình đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của cấp huyện và cấp xã…

   

Bên cạnh đó, báo cáo viên đã trao đổi, giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tiêu chí tiếp cận pháp luật trong việc thẩm định nông thôn mới nâng cao như: các điều kiện để huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả…

   

Thông qua hội nghị, giúp cho các đại biểu nắm bắt đầy đủ, kịp thời các nội dung của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP để tổ chức triển khai, thực hiện một cách thống nhất, đồng bộ. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc tăng cường thực hiện dân chủ, tiếp cận thông tin, phổ biển, giáo dục pháp luật cho người dân./.

T.H