TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH
Thứ tư, 31/05/2023 |
"THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN"

Ninh Bình đang có 7 xã, phường thuộc vùng cấp độ 4

Thứ tư, 16/02/2022

Ngày 15/2, căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"; Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Ninh Bình đang có 7 xã, phường thuộc vùng cấp độ 4

Ninh Bình nâng công suất sử dụng tại các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 tập trung.

Căn cứ tình hình thực tế tại tỉnh Ninh Bình, Sở Y tế Ninh Bình thông báo cấp độ dịch của tỉnh Ninh Bình tại thời điểm hiện tại như sau:

Toàn tỉnh có 45/143 xã, phường, thị trấn thuộc cấp độ 1 (vùng xanh); có 62/143 xã, phường, thị trấn thuộc cấp độ 2 (vùng vàng); 29/143 xã, phường, thị trấn cấp độ 3 (vùng cam) và có 07/143 xã, phường thuộc cấp độ 4 (vùng đỏ).

Các xã, phường vùng đỏ hiện nay là: Phường Tân Bình (thành phố Tam Điệp); xã Yên Đồng (huyện Yên Mô) và 5 xã của huyện Gia Viễn, gồm: Gia Trấn, Gia Lập, Gia Vượng, Gia Sinh và Gia Minh.

Riêng tại thành phố Ninh Bình, hiện đang có 14/14 xã, phường, chiếm 100% đều thuộc vùng cấp độ 3, với mỗi ngày trên địa bàn thành phố phát hiện từ 400-500 ca bệnh COVID-19 mới.

Theo Baoninhbinh.org.vn